polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Proposals and Materials

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

65.  Edition Samorządowe biblioteki powiatowe - projekcje i realia : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, Jedlnia Letnisko 20-22.09.2000 r.
Find objects similar to this one.
66.  Edition Samorządy i biblioteki : materiały z konferencji Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce, Miałkówek k. Płocka 24-26 kwietnia 1997 r.
Find objects similar to this one.
67.  Edition Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych - Biliński, Lucjan
Find objects similar to this one.
68.  Edition Selekcja materiałów bibliotecznych - Biliński, Lucjan
Find objects similar to this one.
69.  Edition Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r.
Find objects similar to this one.
70.  Edition Skamandryci w fotografii i fonografii : problemy opracowania i wykorzystywania zbiorów audiowizualnych : poradnik dla bibliotekarzy i polonistów - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
71.  Edition Standardy biblioteczne : wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej : materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej, Warszawa, 11 grudnia 2003 r.
Find objects similar to this one.
72.  Edition Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chełm 19-21.09.2002 r.
Find objects similar to this one.
73.  Edition Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny
Find objects similar to this one.
74.  Edition Struktura danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych - Paluszkiewicz, Anna (1941-2004)
Find objects similar to this one.
75.  Edition Tradycje narodowo-kulturowe w literaturze dla dzieci i młodzieży : materiały z sesji, Jachranka 30 XI - 2 XII 1994 r.
Find objects similar to this one.
76.  Edition Trwałość papieru w książkach polskich (lata 1920-39) - Błaszczyk, Sylwia
Find objects similar to this one.
77.  Edition Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r.
Find objects similar to this one.
78.  Edition XML - rozszerzalny język znakowań - Zieliński, Grzegorz
Find objects similar to this one.
79.  Edition Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r.
Find objects similar to this one.
80.  Edition Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt - Kondek, Stanisław Adam (1949-2008)
Find objects similar to this one.
81.  Edition Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r.
Find objects similar to this one.
82.  Edition Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materiały z konferencji naukowej, Opole, 23-24 września 2008 r.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>