polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1520.  Edition Samoocena potencjału zawodowego studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz specjalności info- i bibliologicznych : wyniki badań z przełomu 2010 i 2011 roku - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
1521.  Edition Samopoczucie zawodowe bibliotekarzy - Rusek, Adam
Find objects similar to this one.
1522.  Edition Samuel Orgelbrand (1810-1868). Jubileuszowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 26 października 2010 r.) - Włodarski, Jacek
Find objects similar to this one.
1523.  Edition Satysfakcja klienta jako kluczowy czynnik sukcesu biblioteki - Działania Biblioteki Centralnej Forschungszentrum Jiilich na rzecz użytkowników - Ball, Rafael
Find objects similar to this one.
1524.  Edition Selektywna dystrybucja informacji w instytutach nauk społecznych Słowackiej Akademii Nauk - Celkova, Ludmiła
Find objects similar to this one.
1525.  Edition Seniorzy jako odbiorcy informacji - Kosowiec-Placek, Monika
Find objects similar to this one.
1526.  Edition Seria „Formaty, Kartoteki” - Moszczyńska-Pętkowska, Zofia
Find objects similar to this one.
1527.  Edition Serwis dokumentacyjny Karola Estreichera dla Zygmunta Kaczkowskiego - Piasecki, Władysław (1901-1978)
Find objects similar to this one.
1528.  Edition Serwis informacyjny online Unii Europejskiej — ECHO - Siekierski, Maciej S.
Find objects similar to this one.
1529.  Edition Sesja jubileuszowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Sofii (Sofia, 8-9.6.1988) - Krajewska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
1530.  Edition Sesja na temat uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli-bibliotekarzy (Warszawa, dn. 13 kwietnia 1984) - Radziejowska, Anna
Find objects similar to this one.
1531.  Edition Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) - Sieradzki, Makary
Find objects similar to this one.
1532.  Edition Siec bibliotek wyższej szkoły technicznej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Biblioteki Politechniki Szczecińskiej - Wielopolska, Maria Salomea
Find objects similar to this one.
1533.  Edition Sieci biblioteczne i ich założenia strukturalne : próba uogólnienia - Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)
Find objects similar to this one.
1534.  Edition Sieci biblioteczne i informacyjne a dostęp do zbiorów - Hancko, Regina
Find objects similar to this one.
1535.  Edition Sieciowe zachowania informacyine w obszarze zdrowia jako przedmiot badań w informatologii i w innych dyscyplinach - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
1536.  Edition Sieć biblioteczna uniwersytetu w świetle doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - Romańska, Anna
Find objects similar to this one.
1537.  Edition Sieć zautomatyzowanych systemów informacji syberyjskiego oddziału AM ZSRR - Elepow, Borys S.
Find objects similar to this one.
1538.  Edition Simple Knowledge Organization System (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy - Roszkowski, Marcin
Find objects similar to this one.
1539.  Edition Składowanie zbiorów zdezaktualizowanych - Piasecki, Władysław (1901-1978)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>