polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1667.  Edition Tadeusz Ziółkowski : wspomnienie pośmiertne - Świderski, Bolesław (1917-1998)
Find objects similar to this one.
1668.  Edition Tagowanie kontrolowane - oksymoron czy przyszłość języków informacyjno-wyszukiwawczych? - Górska, Anna
Find objects similar to this one.
1669.  Edition Taksonomia jako narzędzie organizacji informacji - Tomaszczyk, Jacek
Find objects similar to this one.
1670.  Edition Techniczne problemy edytorstwa - Zawisza, Jerzy W.
Find objects similar to this one.
1671.  Edition Technika mikrokomputerowa w bibliotecznych warsztatach informacyjnych - potrzeby, możliwości i uwarunkowania zastosowań - Maj, Jerzy
Find objects similar to this one.
1672.  Edition Techniki elektronicznej identyfikacji użytkowników i ich rola we współczesnej komunikacji z instytucjami systemu administracyjnego - Adamus-Kowalska, Justyna
Find objects similar to this one.
1673.  Edition Technologia multimedialna - przyszłość działalności informacyjnej bibliotek - Zakrzewska-Nikiporczyk, Barbara
Find objects similar to this one.
1674.  Edition Telematyka — koncepcja i wykorzystanie w społeczeństwie informacyjnym - Babik, Wiesław
Find objects similar to this one.
1675.  Edition Telewizyjna audycja dydaktyczna w szkoleniu informacyjnym studentów - Jazdon, Artur
Find objects similar to this one.
1676.  Edition Tendencje rozwojowe kształcenia bibliotekarzy w Wielkiej Brytanii - Antoszczuk, Stanisław
Find objects similar to this one.
1677.  Edition Tendencje rozwojowe polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w latach 1991-2005 - Korczyńska-Derkacz, Małgorzata
Find objects similar to this one.
1678.  Edition Tendencje rozwoju środków lingwistycznych w systemach informacji on-line - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
1679.  Edition Tendencje w badaniach dawnej prasy polskiej (do 1864 r.) : analiza bibliometryczna - Kolasa, Władysław Marek
Find objects similar to this one.
1680.  Edition Tendencje w polskim ruchu wydawniczym w latach siedemdziesiątych na podstawie danych statystycznych - Czarnowska, Maria
Find objects similar to this one.
1681.  Edition Teoretyczne podstawy systematyki bibliografii - Sierotwiński, Stanisław
Find objects similar to this one.
1682.  Edition Teoria, metodologia i badania w dziedzinie bibliologii VIII Międzynarodowe Kolokwium Bibliologiczne (Paryż, 25-27.9.1989) - Sordylowa, Barbara
Find objects similar to this one.
1683.  Edition Teoria i praktyka - Łodyński, Marian
Find objects similar to this one.
1684.  Edition Teoria i praktyka opracowania rzeczowego dokumentów ikonograficznych w dużych kolekcjach bibliotecznych - Rygiel,Paweł
Find objects similar to this one.
1685.  Edition Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa - Wiorogórska, Zuzanna
Find objects similar to this one.
1686.  Edition Termin bibliografia w radzieckiej normie „Bibliografja. Tierminy i opriedielenja” - Eychlerowa, Barbara
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>