polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1729.  Edition Uczenie się języka naturalnego przez system komputerowy (na przykładzie systemu DABINAL) - Popowska, Hanna; Solak, Jerzy
Find objects similar to this one.
1730.  Edition Uczestnictwo bibliotek lubelskich w budowaniu i wykorzystywaniu katalogu centralnego NUKAT - Tkaczyk, Dorota
Find objects similar to this one.
1731.  Edition Uczestnictwo Bibliotek Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej w katalogu centralnym NUKAT - Ferent, Błażej; Lont, Mirosława
Find objects similar to this one.
1732.  Edition Uczestnictwo bibliotek sieci uczelnianych w lokalnych i centralnych katalogach komputerowych (na przykładzie bibliotek stosujących oprogramowanie VTLS/Virtua) - Kosek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
1733.  Edition Udostępnianie wiedzy w dialogowym (on-line) - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
1734.  Edition Udostępnianie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawie - Kronman-Czajka, Wanda
Find objects similar to this one.
1735.  Edition Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny - Skalska-Zlat, Marta
Find objects similar to this one.
1736.  Edition Udział Biblioteki Narodowej w polsko-niemieckim projekcie mikrofilmowania zbiorów polskich bibliotek - Pasztelaniec-Jarzyńska, Joanna
Find objects similar to this one.
1737.  Edition Udział bibliotek w Roku Bibliotek i Czytelnictwa w Polsce - Paliński, Edward
Find objects similar to this one.
1738.  Edition Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy : przykład e-lis - Kowalska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
1739.  Edition UKD w systemie ALEPH Biblioteki Politechniki Białostockiej - Malesza, Ewa
Find objects similar to this one.
1740.  Edition UNITERM : jeden z systemów wyszukiwania informacji - Słomiński, Zdzisław
Find objects similar to this one.
1741.  Edition Uniwersalna dostępność publikacji - Pelcowa, Janina
Find objects similar to this one.
1742.  Edition Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - zmiana statusu i systemu zarządzania - Ścibor, Eugeniusz
Find objects similar to this one.
1743.  Edition Uniwersalna Rejestracja Bibliograficzna - (Universal Bibliographic Control — UBC) - Pelcowa, Janina
Find objects similar to this one.
1744.  Edition Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii narodowej - Federowicz, Grażyna
Find objects similar to this one.
1745.  Edition Uniwersalny format wymiany danych bibliograficznych - Murasik, Piotr
Find objects similar to this one.
1746.  Edition Uniwersalny kod semantyczny W. W. Martynowa - Sosińska, Barbara
Find objects similar to this one.
1747.  Edition Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Wrocław, 2-4 grudnia 2008 r.) - Jabłońska-Stefanowicz, Ewa
Find objects similar to this one.
1748.  Edition Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>