polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

317.  Edition Vademecum konserwacji książki : poradnik dla bibliotekarzy - Wieprzkowski, Jerzy
Find objects similar to this one.
318.  Edition Walka o książkę - Dąbrowska, Wanda (1884-1974)
Find objects similar to this one.
319.  Edition W bibliotece dla dzieci : poradnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Izabelli Nieczowej
Find objects similar to this one.
320.  Edition Wiadomości o książce w szkole podstawowej - Ciesielska, Kazimiera; Kulpa, Jan (1908-1983)
Find objects similar to this one.
321.  Edition Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga Woźniak-Kasperek - Woźniak-Kasperek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
322.  Edition Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Veslava Osińska - Osińska, Veslava
Find objects similar to this one.
323.  Edition W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Find objects similar to this one.
324.  Edition W kręgu nauki i bibliotek
Find objects similar to this one.
325.  Edition W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy - Dobrowolski, Zdzisław; Franke, Jerzy
Find objects similar to this one.
326.  Edition Wokół bibliotek i bibliotekarstwa : księga jubileuszowa dedykowana Janowi Wołoszowi / [red. t. Jadwiga Sadowska]
Find objects similar to this one.
327.  Edition Wpływ społeczny bibliotek publicznych : badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim / Magdalena Paul - Paul, Magdalena
Find objects similar to this one.
328.  Edition Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach - Ratajewski, Jerzy (1928-1999)
Find objects similar to this one.
329.  Edition Współczesna prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie w czasopismach: "Przyjaciółka", "Twój Styl", "Cienie i Blaski" - Wodniak, Katarzyna
Find objects similar to this one.
330.  Edition Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów - Świderski, Bolesław (1917-1998)
Find objects similar to this one.
331.  Edition Wstęp do Open Source / Sebastian Dawid Kotuła - Kotuła, Sebastian
Find objects similar to this one.
332.  Edition Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r.
Find objects similar to this one.
333.  Edition XML - rozszerzalny język znakowań - Zieliński, Grzegorz
Find objects similar to this one.
334.  Edition Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r.
Find objects similar to this one.
335.  Edition Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Barbara Kamińska-Czubała - Kamińska-Czubała, Barbara
Find objects similar to this one.
336.  Edition Zagadnienia teoretyczne organizacji bibliotek : studia i szkice - Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>