polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1786.  Edition W. I. Lenin a bibliotekarstwo - Abramov, Konstantin Ivanovic
Find objects similar to this one.
1787.  Edition Walidacja haseł do kartoteki wzorcowej języka haseł przedmiotowych - Głowacka, Teresa
Find objects similar to this one.
1788.  Edition Walka z piractwem audiowizualnym w sieci - Kunikowski, Jerzy
Find objects similar to this one.
1789.  Edition Warszawa, jako warsztat naukowy w zakresie kartograficznym - Około-Kułakowa, Władysława
Find objects similar to this one.
1790.  Edition Warszawska szkoła teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Kurek-Kokocinska, Stanisława
Find objects similar to this one.
1791.  Edition Warsztat pracy bibliotecznej służby informacyjnej - Frontczakowa, Wanda; Jaworska, Janina
Find objects similar to this one.
1792.  Edition Wartość informacyjna czasopism medycznych w świetle wypowiedzi użytkowników - Ostrowska, Teresa
Find objects similar to this one.
1793.  Edition Wartość informacyjna czasopism z zakresu nauk zoologicznych - Radożycki, Jan
Find objects similar to this one.
1794.  Edition Warunki skuteczności informacji - Kocięcka, Mirosława; Wyczańska, Krystyna
Find objects similar to this one.
1795.  Edition Ważniejsze biblioteki polskie w Anglii - Czerniatowicz, Janina
Find objects similar to this one.
1796.  Edition Wczoraj, dziś i jutro informacji dokumentacyjnej językoznawstwa slawistycznego - Rudnik-Karwatowa, Zofia
Find objects similar to this one.
1797.  Edition Web usability evaluation based on eye tracking : case study of Lithuanian National Museum website - Gudinavićius, Arunas; Suminas, Andrius
Find objects similar to this one.
1798.  Edition What is open data and how to benefit from it - Grabowski, Sebastian
Find objects similar to this one.
1799.  Edition Wiadomość o najdawniejszych i nieznanych drukach brzeskich 1553- 1554 - Pułaski, F.
Find objects similar to this one.
1800.  Edition Wiarygodność archiwów cyfrowych - Januszko-Szakiel, Aneta
Find objects similar to this one.
1801.  Edition Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie - Pulikowski, Arkadiusz
Find objects similar to this one.
1802.  Edition Wiedza o czytelnictwie - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
1803.  Edition Wiedza o dawnej książce - Bieńkowska, Barbara
Find objects similar to this one.
1804.  Edition Wielojęzyczny tezaurus EUROVOC - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
1805.  Edition Wielojęzyczny tezaurus fasetowy UNESCO:IBE w zakresie oświaty i kształcenia - Chmielewska-Gorczyca, Ewa
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>