polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

333.  Edition XML - rozszerzalny język znakowań - Zieliński, Grzegorz
Find objects similar to this one.
334.  Edition Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r.
Find objects similar to this one.
335.  Edition Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Barbara Kamińska-Czubała - Kamińska-Czubała, Barbara
Find objects similar to this one.
336.  Edition Zagadnienia teoretyczne organizacji bibliotek : studia i szkice - Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)
Find objects similar to this one.
337.  Edition Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt - Kondek, Stanisław Adam (1949-2008)
Find objects similar to this one.
338.  Edition Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych : (dla bibliotekarzy) - Orłowski, Bolesław
Find objects similar to this one.
339.  Edition Zarys wiedzy o książce dla bibliotekarza - Świerkowski, Ksawery (1897-1979)
Find objects similar to this one.
340.  Edition Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów /red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt
Find objects similar to this one.
341.  Edition Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa / pod red.Joanny Kamińskiej, Beaty Żołędowskiej-Król
Find objects similar to this one.
342.  Edition Zarządzanie zmianami w bibliotece - Wojciechowska, Maja
Find objects similar to this one.
343.  Edition Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Find objects similar to this one.
344.  Edition Zastosowania komputera w bibliotece : poradnik - Maj, Jerzy; Nahotko, Marek; Szczęch, Władysław
Find objects similar to this one.
345.  Edition Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r.
Find objects similar to this one.
346.  Edition Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003
Find objects similar to this one.
347.  Edition Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materiały z konferencji naukowej, Opole, 23-24 września 2008 r.
Find objects similar to this one.
348.  Edition Z książką do ludzi
Find objects similar to this one.
349.  Edition Z książką za pan brat : quizy i wieczory literacko-muzyczne - Jeżyński, Stanisław
Find objects similar to this one.
350.  Edition Złote lata bibliografii polskiej : Ludwik Finkel i jego dzieło : zarys monografii - Nowak, Adam
Find objects similar to this one.
351.  Edition Zmiany funkcji bibliotek w powojennym dwudziestoleciu - Remerowa, Zofia Krystyna (1898-1986)
Find objects similar to this one.
352.  Edition Znawcy rękopisów
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>