polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Articles

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1930.  Edition Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce - Jasiewicz, Justyna
Find objects similar to this one.
1931.  Edition Zachowania informacyjne użytkownika OPAC w Bibliotece Jagiellońskiej - Sapa, Remigiusz
Find objects similar to this one.
1932.  Edition Zadania bibljotekarza naukowego - Gaberle, Eustachy (1891-1947)
Find objects similar to this one.
1933.  Edition Zadania bibljotekarza naukowego - Smolka, Franciszek
Find objects similar to this one.
1934.  Edition Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków - Kocowski, Bronisław
Find objects similar to this one.
1935.  Edition Zadania nauki o książce - Sierotwiński, Stanisław
Find objects similar to this one.
1936.  Edition Zadania nowoczesnej Biblioteki Narodowej - Horodyski, Bogdan
Find objects similar to this one.
1937.  Edition Zadania ośrodków informacji naukowej w przemyśle - Stepień, Elżbieta
Find objects similar to this one.
1938.  Edition Zagadniecie czytelnictwa - Radlińska, Helena (1879-1954)
Find objects similar to this one.
1939.  Edition Zagadnienia automatycznego indeksowania - Stolarska, Ewa
Find objects similar to this one.
1940.  Edition Zagadnienia działalności informacyjno-bibliotecznej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR - Krygier, Barbara
Find objects similar to this one.
1941.  Edition Zagadnienia Informacji Naukowej wobec teoretycznych i praktycznych aspektów dyscypliny - Bojar, Bożenna; Kurek-Kokocinska, Stanisława
Find objects similar to this one.
1942.  Edition Zagadnienia i stan katalogów rzeczowych w polskich bibliotekach naukowych - Bronarska, Maria; Lutman, Roman
Find objects similar to this one.
1943.  Edition Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce - Lenartowicz, Maria
Find objects similar to this one.
1944.  Edition Zagadnienia współczesnego bibliotekarstwa muzycznego - Prokopowicz, Maria
Find objects similar to this one.
1945.  Edition Zagadnienie bibliotecznego opracowania norm PKN - Mielcarzewicz, Barbara; Węgrzyn, Stanisław
Find objects similar to this one.
1946.  Edition Zagadnienie Biblioteki Narodowej w kraju i zagranicą - Łodyński, Marian
Find objects similar to this one.
1947.  Edition Zagadnienie budownictwa bibliotecznego na przykładzie Biblioteki Jagiellońskiej - Baumgart, Jan (1904-1989)
Find objects similar to this one.
1948.  Edition Zagadnienie dubletów w reformie bibljotecznej Komisji Edukacji Narodowej - Łodyński, Marian
Find objects similar to this one.
1949.  Edition Zagadnienie fotografii w bibliotekarstwie - Grycz, Józef (1890-1954)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 105 Next >>>