polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p1938_4_01
Results:
  • - Number of objects found:   96
    • Editions: 7
    • Publications: 89
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Perspektywy komasacji urzędowego wykazu druków - Hleb-Koszańska, Helena []
Accuracy: 100%
Keywords: urzędowy wykaz druków
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2018 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 2019 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2020 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 41%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 41%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1936 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>