polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art pMielcarzewicz, Barbara, 1955, Zagadnienie bibliotecznego opracowania norm PKN
Results:
  • - Number of objects found:   90
    • Editions: 4
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zagadnienie bibliotecznego opracowania norm PKN - Mielcarzewicz, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: PKN , normy - opracowanie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 70%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 70%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 52%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 52%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2011 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 2012 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 2010 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 2013 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>