polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p Prokopowicz, Maria, 1956, Zagadnienia współczesnego bibliotekarstwa muzycznego
Results:
  • - Number of objects found:   96
    • Editions: 10
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zagadnienia współczesnego bibliotekarstwa muzycznego - Prokopowicz, Maria []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki muzyczne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 36%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 36%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1957 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1961 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1966 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1963 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1993 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1991 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1995 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>