polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p Bronarska, Maria, 1957, Zagadnienia i stan katalogów rzeczowych w polskich bibliotekach naukowych
Results:
  • - Number of objects found:   89
    • Editions: 3
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zagadnienia i stan katalogów rzeczowych w polskich bibliotekach naukowych - Bronarska, Maria []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki naukowe - opracowanie rzeczowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 36%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 27%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Wykorzystanie katalogów rzeczowych w naukowych bibliotekach uniwersalnych - Malicka, Katarzyna []
Accuracy: 27%
Keywords: biblioteki naukowe , katalogi - wykorzystanie , katalogi rzeczowe , potrzeby użytkowników
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 13%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 13%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
7.  PDF O typach i typizacji bibliotek naukowych - Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) []
Accuracy: 12%
Keywords: biblioteki naukowe - typologia
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1957 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1961 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1966 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>