polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Więckowska, Helena, 1960, Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy w krajach Europy Wschodniej
Results:
  • - Number of objects found:   99
    • Editions: 10
    • Publications: 89
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy w krajach Europy Wschodniej - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo Europa Wschodnia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 60%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 60%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2018 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 2019 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2020 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 43%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 43%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1936 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>