polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Więckowska, Helena, 1963, Adam Lewak jako bibliotekarz
Results:
  • - Number of objects found:   21
    • Editions: 19
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Adam Lewak jako bibliotekarz - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 100%
Keywords: Lewak Adam , bibliotekarze - Polska
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1963 []
Accuracy: 57%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Katalogowanie rękopisów bibljotecznych - Lewak, Adam []
Accuracy: 20%
Keywords: katalogowanie , rękopisy - katalogowanie
Find objects similar to this one.
4.  PDF Historyk, bibliotekarz i edytor — profesor Helena Więckowska - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 16%
Keywords: Więckowska Helena (1897-1984) , bibliotekarstwo polskie
Find objects similar to this one.
5.  PDF Sprawozdanie bibljoteki Muzeum Narodowego pol. w Rapperswilu (1919—1926) - Lewak, Adam []
Accuracy: 14%
Keywords: Muzeum Narodowe w Rapperswilu , bibliotekarstwo emigracyjne
Find objects similar to this one.
6.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1963 []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 13%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
8.  PDF Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 13%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
9.  PDF System kształcenia bibliotekarzy na uniwersytetach polskich - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 13%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , kadry bibliotek , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
10.  PDF Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy w krajach Europy Wschodniej - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 13%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo Europa Wschodnia
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>