polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Gaberle, Eustachy, 1934, Trzeci polski "egzemplarz bibljoteczny"
Results:
  • - Number of objects found:   13
    • Editions: 11
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Trzeci polski "egzemplarz bibljoteczny" - Gaberle, Eustachy (1891-1947) []
Accuracy: 100%
Keywords: egzemplarz obowiązkowy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 68%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 68%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF O przyszły skład polskich zbiorów bibljotecznych - Gaberle, Eustachy (1891-1947) []
Accuracy: 43%
Keywords: bibliotekarstwo , egzemplarz obowiązkowy
Find objects similar to this one.
5.  PDF Polska produkcja wydawnicza a bibljoteki - Gaberle, Eustachy (1891-1947) []
Accuracy: 43%
Keywords: biblioteki - zakupy , egzemplarz obowiązkowy , ruch wydawniczy a biblioteki
Find objects similar to this one.
6.  PDF Z dziejów egzemplarza obowiązkowego dla Bibljoteki Jagiellońskiej w pierwszej poł. XIX w. []
Accuracy: 21%
Keywords: Biblioteka Jagiellońska , egzemplarz obowiązkowy
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zadania bibljotekarza naukowego - Gaberle, Eustachy (1891-1947) []
Accuracy: 19%
Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki naukowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF Kilka uwag o "egzemplarzu bibljotecznym" - Vrtel-Wierczyński, Stefan []
Accuracy: 12%
Keywords: Dekret Prasowy z 1927 r. , egzemplarz obowiązkowy
Find objects similar to this one.
9.  PDF Z dziejów egzemplarza obowiązkowego w Polsce XVIII w. - Stroynowski, Andrzej []
Accuracy: 12%
Keywords: egzemplarz obowiązkowy
Find objects similar to this one.
10.  PDF Kilka uwag o egzemplarzu obowiązkowym - Olszewicz, Wacław []
Accuracy: 12%
Keywords: bibliotekarstwo , egzemplarz obowiązkowy
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>