polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Reblin, Bodo, 1977, Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych
Results:
  • - Number of objects found:   44
    • Editions: 27
    • Publications: 17
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Informacja naukowa dla kadr kierujących badaniami w naukach społecznych - Reblin, Bodo []
Accuracy: 100%
Keywords: badania społeczne , informacja naukowa , kadry
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1977 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1977 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Społeczne podejście do informacji w naukach społecznych - Adam, Ralph []
Accuracy: 28%
Keywords: informacja , nauki społeczne
Find objects similar to this one.
5.  PDF Badania nad problemami informacji w naukach społecznych w Wielkiej Brytanii - Adam, Ralph []
Accuracy: 26%
Keywords: DISISS , INFROSS , nauki społeczne - informacja , służba informacyjna - Wielka Brytania
Find objects similar to this one.
6.  PDF Informacja naukowa dla władz centralnych i kadr kierowniczych - Ługowski, Bronisław []
Accuracy: 25%
Keywords: kadry kierownicze - informacja , podejmowanie decyzji
Find objects similar to this one.
7.  PDF Problemy rozwoju informacji w naukach społecznych - Winogradow, Władimir A. []
Accuracy: 25%
Keywords: nauki społeczne - informacja
Find objects similar to this one.
8.  PDF Nowe czasopismo brytyjskie poświęcone problemom informacji w naukach społecznych - Grabowska, Marta []
Accuracy: 21%
Keywords: czasopisma informacyjne , nauki społeczne - informacja
Find objects similar to this one.
9.  PDF Rola informacji w rozwoju nauk społecznych - Topolski, Jerzy []
Accuracy: 21%
Keywords: informacja naukowa , nauki społeczne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>