polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Siwińska, Joanna, 1977, Format wymiany zapisu danych bibliograficznych na nośniku maszynowym
Results:
  • - Number of objects found:   49
    • Editions: 4
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Format wymiany zapisu danych bibliograficznych na nośniku maszynowym - Siwińska, Joanna []
Accuracy: 100%
Keywords: format wymiany , nośnik maszynowy , opis bibliograficzny
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1977 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1977 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Uniwersalny format wymiany danych bibliograficznych - Murasik, Piotr []
Accuracy: 30%
Keywords: CCF , format opisu , struktura rekordu , uniwersalny format wymiany danych
Find objects similar to this one.
5.  PDF Międzynarodowy format wymiany danych bibliograficznych - Żak, Peter []
Accuracy: 28%
Keywords: UNIMARC , format UNIMARC
Find objects similar to this one.
6.  PDF MARC — format wymiany informacji bibliograficznych - Moszczyńska-Pętkowska, Zofia []
Accuracy: 15%
Keywords: MARC , formaty opisu , rekord MARC
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>