polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Chmielewska-Gorczyca, Ewa, 1979, Problem synonimii w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych
Results:
  • - Number of objects found:   91
    • Editions: 44
    • Publications: 47
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Problem synonimii w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 100%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy - teoria , synonimia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 96%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>