polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kronman-Czajka, Wanda, 1980, Udostępnianie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawie
Results:
  • - Number of objects found:   5
    • Editions: 3
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Udostępnianie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawie - Kronman-Czajka, Wanda []
Accuracy: 100%
Keywords: BUW , Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie , biblioteki uniwersyteckie - Warszawa , udostępnianie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1980 []
Accuracy: 51%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Użytkownicy informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie - Paszkiewicz, Urszula []
Accuracy: 35%
Keywords: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie , biblioteki uniwersyteckie - Warszawa , udostępnianie , użytkownicy - badanie
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1980 []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zastosowanie Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie - Prożych, Anna []
Accuracy: 11%
Keywords: BUW , Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie , Klasyfikacja Biblioteki Kongresu , LCSH , język LCSH , język informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.