polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition SosiƄska, Barbara, 1981, Uniwersalny kod semantyczny W. W.
Results:
  • - Number of objects found:   21
    • Editions: 4
    • Publications: 17
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uniwersalny kod semantyczny W. W. Martynowa - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: Martynow , kod Martynowa , kod semantyczny
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1981 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1981 []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2012 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 16%
Keywords: Apresjan , indeks leksykalny , indeks rzeczowy , język semantyczny , semantyka leksykalna
Find objects similar to this one.
7.  PDF Struktura wyrażeń języków informacyjnych a konotacyjna i denotacyjna interpretacja ich znaczenia - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 13%
Keywords: UKD , desygnaty , język informacyjny , znak językowy
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>