polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sosińska, Barbara, 1981, Struktura wyrażeń języków informacyjnych a konotacyjna i denotacyjna interpretacja ich znaczenia
Results:
  • - Number of objects found:   23
    • Editions: 6
    • Publications: 17
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Struktura wyrażeń języków informacyjnych a konotacyjna i denotacyjna interpretacja ich znaczenia - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: UKD , desygnaty , język informacyjny , znak językowy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Denotacja wyrażeń języków informacyjno - wyszukiwawczych - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 33%
Keywords: desygnaty , język informacyjno-wyszukiwawczy , predykaty
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1981 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarz 1981 []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Konotacja wyrażeń języków informacyjno-wyszuk1wawczych - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 20%
Keywords: Carnap, Rudolf (1891-1970) , język informacyjno-wyszukiwawczy , wyrażenia językowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2012 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Typologia relacji pomiędzy jednostkami leksykalnymi języków informacyjnych - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 17%
Keywords: język informacyjny , klasyfikacja , typologia relacji językowych
Find objects similar to this one.
9.  PDF Uwarunkowania zewnętrzne budowy języków informacyjnych - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 14%
Keywords: język informacyjny - budowa , język informacyjny - kontekst
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>