polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Artowicz, Elżbieta, 1982, Tendencje rozwoju środków lingwistycznych w systemach informacji on-line
Results:
  • - Number of objects found:   21
    • Editions: 3
    • Publications: 18
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Tendencje rozwoju środków lingwistycznych w systemach informacji on-line - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 100%
Keywords: bazy danych - online , sieci komputerowe , system informacyjny
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 20%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1982 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarz 1982 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 17%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
6.  PDF Udostępnianie wiedzy w dialogowym (on-line) - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 15%
Keywords: system informacyjno-wyszukiwawczy , użytkownicy informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
7.  PDF System sieciowego rozpowszechniania baz danych: konsorcjum bibliotek naukowych wyższych uczelni Górnego Śląska - Koziara, Andrzej []
Accuracy: 14%
Keywords: bazy danych , biblioteki akademickie , biblioteki naukowe - Górny Śląska , sieci komputerowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>