polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Chmielewska-Gorczyca, Ewa, 1982, Struktura języka informacyjno-wyszukiwawczego
Results:
  • - Number of objects found:   61
    • Editions: 16
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Struktura języka informacyjno-wyszukiwawczego - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 100%
Keywords: gramatyka tekstu , język informacyjno-wyszukiwawczy , słownik
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1982 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1982 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Struktura zapisu indeksowego - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 28%
Keywords: indeksowanie , język informacyjno-wyszukiwawczy , rekord
Find objects similar to this one.
5.  PDF Organizacja zbioru informacji jako element języka systemu informacyjno-wyszukiwawczego - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 22%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kartoteka , strategia wyszukiwania , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Struktura pola semantycznego języka informacyjno-wyszukiwawczego dla materiałów kartograficznych w świetle potrzeb ich użytkowników - Babik, Wiesław []
Accuracy: 18%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , materiały kartograficzne , pole semantyczne
Find objects similar to this one.
7.  PDF Terminy zakazane /askryptory/ w językach informacyjno-wyszukiwawczych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 16%
Keywords: deskryptor , język informacyjno-wyszukiwawczy , język naturalny , słownik , terminy zakazane
Find objects similar to this one.
8.  PDF Wykorzystanie aparatu definicyjnego języków informacyjno-wyszukiwawczych w słownikach terminologicznych - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 16%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kategoryzacja słownictwa , metainformacja , słownik terminologiczny
Find objects similar to this one.
9.  PDF Cechy dobrego języka informacyjno-wyszukiwawczego - Woźniak, Jadwiga []
Accuracy: 15%
Keywords: charakterystyka wyszukiwawcza , instrukcja wyszukiwawcza , język informacyjno-wyszukiwawczy , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
10.  PDF Struktura instrukcji wyszukiwawczej - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 15%
Keywords: indeksowanie , operatory logiczne algebry Boole'a , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>