polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Downar-Zapolska, Aldona, 1983, Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza W Poznaniu
Results:
  • - Number of objects found:   25
    • Editions: 4
    • Publications: 21
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza W Poznaniu - Downar-Zapolska, Aldona []
Accuracy: 100%
Keywords: Uniwersytet im. A. Mickiewicza , potrzeby informacyjne - badanie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 20%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Telewizyjna audycja dydaktyczna w szkoleniu informacyjnym studentów - Jazdon, Artur []
Accuracy: 17%
Keywords: Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań , audycja telewizyjna , działalność informacyjna bibliotek , przysposobienie biblioteczne
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1983 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych - Karwasińska, Emilia []
Accuracy: 17%
Keywords: archiwa elektroniczne , komunikacja naukowa , repozytoria cyfrowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF Bibliotekarz 1983 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>