polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Bugalska, Barbara, 1985, Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 3
    • Publications: 5
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego - Bugalska, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: potrzeby użytkowników - badanie , proces badawczy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1985 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1985 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Optymalizacja obsługi informacyjnej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR - Zacharow, Aleksander G. []
Accuracy: 13%
Keywords: Akademia Nauk - ZSRR , nauki przyrodnicze , potrzeby użytkowników - badanie , służba informacyjna
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2012 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 10%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Badanie potrzeb użytkowników medycznej informacji naukowej - Derlińska, Teresa []
Accuracy: 10%
Keywords: informacja naukowa - medycyna , potrzeby użytkowników - badanie
Find objects similar to this one.