polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Bugalska, Barbara, 1985, Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego
Results:
  • - Number of objects found:   48
    • Editions: 3
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Badanie potrzeb informacyjnych naukowców w eksperymentalnej obsłudze informacyjnej procesu badawczego - Bugalska, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: potrzeby użytkowników - badanie , proces badawczy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1985 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1985 []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2012 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Optymalizacja obsługi informacyjnej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR - Zacharow, Aleksander G. []
Accuracy: 13%
Keywords: Akademia Nauk - ZSRR , nauki przyrodnicze , potrzeby użytkowników - badanie , służba informacyjna
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>