polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Żak, Peter, 1989, Międzynarodowy format wymiany danych bibliograficznych
Results:
  • - Number of objects found:   50
    • Editions: 5
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Międzynarodowy format wymiany danych bibliograficznych - Żak, Peter []
Accuracy: 100%
Keywords: UNIMARC , format UNIMARC
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1989 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1989 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Uniwersalny format wymiany danych bibliograficznych - Murasik, Piotr []
Accuracy: 22%
Keywords: CCF , format opisu , struktura rekordu , uniwersalny format wymiany danych
Find objects similar to this one.
5.  PDF Uwagi na temat formatu POLMARC - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 21%
Keywords: Biblioteka Narodowa , MARC-BN , POLMARC , UNIMARC , USMARC , format POLMARC
Find objects similar to this one.
6.  PDF Format wymiany zapisu danych bibliograficznych na nośniku maszynowym - Siwińska, Joanna []
Accuracy: 19%
Keywords: format wymiany , nośnik maszynowy , opis bibliograficzny
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>