polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wo┼║niak, Jadwiga, 1989, System informacyjno-wyszukiwawczy a system biblioteczny
Results:
  • - Number of objects found:   71
    • Editions: 69
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF System informacyjno-wyszukiwawczy a system biblioteczny - Woźniak, Jadwiga []
Accuracy: 100%
Keywords: system biblioteczny , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1989 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Cechy dobrego języka informacyjno-wyszukiwawczego - Woźniak, Jadwiga []
Accuracy: 36%
Keywords: charakterystyka wyszukiwawcza , instrukcja wyszukiwawcza , język informacyjno-wyszukiwawczy , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
4.  PDF Metodyka budowy języka informacyjno-wyszukiwawczego dla systemu informacji specjalistycznej (na przykładzie informacji o technologii preparatów enzymatycznych) - Quy, Dao Thi []
Accuracy: 28%
Keywords: informacja specjalistyczna , język informacyjno-wyszukiwawczy , pole semantyczne , preparaty enzymatyczne , system dokumentacyjny , system faktograficzny
Find objects similar to this one.
5.  PDF System informacyjno-wyszukiwawczy w dziedzinie polityki naukowej i kształcenia w Bułgarii - Czandarow, S. []
Accuracy: 26%
Keywords: nauka - organizacja , polityka naukowa , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
6.  PDF Związki teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych z językoznawstwem - Bojar, Bożenna []
Accuracy: 24%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , językoznawstwo , lingwistyka strukturalna , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
7.  PDF Metoda ciągów definicyjnych — możliwości jej wykorzystania w systemach informacyjno-wyszukiwawczych - Bojar, Bożenna []
Accuracy: 24%
Keywords: ciągi definicyjne - metoda , język informacyjno-wyszukiwawczy , lingwistyka kwantytatywna , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
8.  PDF Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne? - Bojar, Bożenna []
Accuracy: 23%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , pole dokumentacyjne , pole informacyjne , pole leksykalne , pole semantyczne , pole tematyczne , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
9.  PDF Pole dokumentacyjne wybranych systemów i języków informacyjnowyszukiwawczych o kulturze - Jarmoszuk, Zina []
Accuracy: 23%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kultura , pole dokumentacyjne , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
10.  PDF Udostępnianie wiedzy w dialogowym (on-line) - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 22%
Keywords: system informacyjno-wyszukiwawczy , użytkownicy informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>