polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Chmielewska-Ggrczyca, Ewa, 1989, Tezaurus informacji naukowej
Results:
  • - Number of objects found:   76
    • Editions: 59
    • Publications: 17
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Tezaurus informacji naukowej - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 100%
Keywords: informacja naukowa , tezaurus
Find objects similar to this one.
2.  PDF Funkcje tezaurusa w systemie informacyjno-wyszukiwawczym - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 48%
Keywords: kontrola słownictwa , słownik , tezaurus , tezaurus - online
Find objects similar to this one.
3.  PDF Wielojęzyczny tezaurus EUROVOC - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 48%
Keywords: EUROVOC , tezaurus EUROVOC
Find objects similar to this one.
4.  PDF Tezaurus nazw geograficznych Biblioteki Sejmowej - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 48%
Keywords: Biblioteka Sejmowa , tezaurus nazw geograficznych
Find objects similar to this one.
5.  PDF Tezaurus organizacji międzynarodowych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 48%
Keywords: TOM , Tezaurus Organizacji Międzynarodowych , deskryptory - zasady doboru , tezaurusy
Find objects similar to this one.
6.  PDF Tezaurus prawa Biblioteki Sejmowej - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 48%
Keywords: Biblioteka Sejmowa , Tezurus Prawa , biblioteki - Warszawa , informacja prawnicza
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wielojęzyczny tezaurus fasetowy UNESCO:IBE w zakresie oświaty i kształcenia - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 45%
Keywords: IBE , UNESCO , oświata i kształcenie , tezaurus fasetowy , tezaurus wielojęzyczny
Find objects similar to this one.
8.  PDF Instrukcja indeksowania do "Tezaurusa Informacji Naukowej" - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 42%
Keywords: Tezaurus Informacji Naukowej , indeksowanie
Find objects similar to this one.
9.  PDF Tezaurus UNESCO z dziedziny oświaty, nauk ścisłych, nauk społecznych, kultury i komunikacji - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 40%
Keywords: Tezaurus UNESCO , UNESCO , komunikacja , kultura , nauki społeczne , oświata
Find objects similar to this one.
10.  PDF Tezaurus SPINES - kontrolowany i usystematyzowany słownik z zakresu nauki i techniki dla potrzeb polityki naukowej, zarządzania i rozwoju - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 39%
Keywords: SPINES , nauka i technika , polityka naukowa , słownik , tezaurus SPINES
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>