polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Artowicz, Elżbieta, 1990, Udostępnianie wiedzy w dialogowym (on-line)
Results:
  • - Number of objects found:   68
    • Editions: 22
    • Publications: 46
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Udostępnianie wiedzy w dialogowym (on-line) - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 100%
Keywords: system informacyjno-wyszukiwawczy , użytkownicy informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1990 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1990 []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Tendencje rozwoju środków lingwistycznych w systemach informacji on-line - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 19%
Keywords: bazy danych - online , sieci komputerowe , system informacyjny
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 2017 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Interfejsy dialogowe do systemów wyszukiwania informacji - Próchnicka, Maria []
Accuracy: 16%
Keywords: interfejs dialogowy , system informacyjno-wyszukiwawczy , użytkownicy informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
7.  PDF Systemy notacyjne w językach informacyjno-wyszukiwawczych : próba typologii - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 14%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , systemy notacyjne - typologia
Find objects similar to this one.
8.  PDF Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 14%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kategorie wiedzy , modele organizacji wiedzy , organizacja wiedzy
Find objects similar to this one.
9.  PDF Wykorzystanie aparatu definicyjnego języków informacyjno-wyszukiwawczych w słownikach terminologicznych - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 14%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kategoryzacja słownictwa , metainformacja , słownik terminologiczny
Find objects similar to this one.
10.  PDF System informacyjno-wyszukiwawczy a system biblioteczny - Woźniak, Jadwiga []
Accuracy: 13%
Keywords: system biblioteczny , system informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>