polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sosińska-Kalata, Barbara, 1990, Systemy notacyjne w językach informacyjno-wyszukiwawczych : próba typologii
Results:
  • - Number of objects found:   25
    • Editions: 20
    • Publications: 5
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Systemy notacyjne w językach informacyjno-wyszukiwawczych : próba typologii - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , systemy notacyjne - typologia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1990 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1990 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Typy i formy odsyłaczy w językach informacyjno-wyszukiwawczych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 19%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , odsyłacze
Find objects similar to this one.
5.  PDF Funkcje języków informacyjno-wyszukiwawczych - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 18%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , metainformacja
Find objects similar to this one.
6.  PDF Denotacja wyrażeń języków informacyjno - wyszukiwawczych - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 18%
Keywords: desygnaty , język informacyjno-wyszukiwawczy , predykaty
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2012 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Terminy zakazane /askryptory/ w językach informacyjno-wyszukiwawczych - Chmielewska-Gorczyca, Ewa []
Accuracy: 16%
Keywords: deskryptor , język informacyjno-wyszukiwawczy , język naturalny , słownik , terminy zakazane
Find objects similar to this one.
10.  PDF Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 15%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kategorie wiedzy , modele organizacji wiedzy , organizacja wiedzy
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>