polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Popowska, Hanna, 1992, Uczenie się języka naturalnego przez system komputerowy (na przykładzie systemu DABINAL)
Results:
  • - Number of objects found:   26
    • Editions: 7
    • Publications: 19
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uczenie się języka naturalnego przez system komputerowy (na przykładzie systemu DABINAL) - Popowska, Hanna []
Accuracy: 100%
Keywords: DABINAL , język naturalny - automatyzacja , system DABINAL
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1992 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1992 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Związki języka naturalnego i języków informacyjno-wyszukiwawczych - na przykładzie języka haseł przedmiotowych - Kurek-Kokocińska, Stanisława []
Accuracy: 21%
Keywords: JHP BN , KABA , język haseł przedmiotowych , język informacyjno-wyszukiwawczy , język naturalny
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 21%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przetwarzanie języka naturalnego w procesie komunikacji z użytkownikiem - system QPROC - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 19%
Keywords: QPROC , język naturalny - automatyczne przetwarzanie , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 15%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
8.  PDF Język naturalny w wyszukiwaniu informacji i problemy jego przetwarzania - Babik, Wiesław []
Accuracy: 14%
Keywords: przetwarzanie języka naturalnego , systemy wyszukiwania informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Koszty użytkowania baz danych : online versus CD-ROM - Popowska, Hanna []
Accuracy: 13%
Keywords: CD-ROM , bazy danych
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>