polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Pro┼╝ych, Anna, 1997, Zastosowanie Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Results:
  • - Number of objects found:   132
    • Editions: 2
    • Publications: 130
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zastosowanie Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie - Prożych, Anna []
Accuracy: 100%
Keywords: BUW , Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie , Klasyfikacja Biblioteki Kongresu , LCSH , język LCSH , język informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 34%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliografia zawartości []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Spisy treści []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 14 Next >>>