polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sosińska-Kalata, Barbara, 2001, Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy
Results:
  • - Number of objects found:   21
    • Editions: 16
    • Publications: 5
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kategorie wiedzy , modele organizacji wiedzy , organizacja wiedzy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Reprezentacje wiedzy w systemach informacji dokumentacyjnej - Sosińska, Barbara []
Accuracy: 26%
Keywords: informacja dokumentacyjna , język informacyjno-wyszukiwawczy , reprezentacja wiedzy
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2001 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarz 2001 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2012 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków - Nahotko, Marek []
Accuracy: 15%
Keywords: gatunki , genploracja , organizacja wiedzy , schematy mentalne , systemy organizacji wiedzy , wiedza
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 14%
Keywords: nauka o informacji , organizacja wiedzy , przetwarzanie informacji
Find objects similar to this one.
9.  PDF Internet - spojrzenie z perspektywy organizacji informacji - Woźniak, Jadwiga []
Accuracy: 14%
Keywords: Internet , dokument internetowy , język informacyjno-wyszukiwawczy , ontologia , organizacja informacji
Find objects similar to this one.
10.  PDF Simple Knowledge Organization System (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy - Roszkowski, Marcin []
Accuracy: 13%
Keywords: SKOS , Simple Knowledge Organization System , system organizacji wiedzy
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>