polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Artowicz, Elżbieta, 2002, Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana
Results:
  • - Number of objects found:   10
    • Editions: 6
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana - Artowicz, Elżbieta []
Accuracy: 100%
Keywords: Apresjan , indeks leksykalny , indeks rzeczowy , język semantyczny , semantyka leksykalna
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2002 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2002 []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2017 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Indeksy przedmiotowe do tablic klasyfikacyjnych : problemy praktyczne - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 15%
Keywords: indeks przedmiotowy , klasyfikacja biblioteczna , odsyłacze
Find objects similar to this one.
6.  PDF Indeksy systematyczne do katalogów przedmiotowych - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 15%
Keywords: indeks przemiotowy , katalog przedmiotowy , klasyfikacja biblioteczno-bibliograficzna
Find objects similar to this one.
7.  PDF Indeksy przedmiotowe do katalogu systematycznego - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 15%
Keywords: indeks przedmiotowy , katalog systematyczny
Find objects similar to this one.
8.  PDF Banki danych - problemy efektywnego wykorzystania - Popper, Peter []
Accuracy: 13%
Keywords: abstrakt , bank danych , indeks cytowań , publikacje naukowe
Find objects similar to this one.
9.  PDF Indeks przedmiotowy : główne zagadnienia związane z opracowaniem indeksów do tablic UKD - Załęska, Maria []
Accuracy: 12%
Keywords: UKD , UKD - indeks przedmiotowy , indeks
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 10%
Find objects similar to this one.