polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Firlej-Buzon, Aneta, 2003, Heurystyka - geneza oraz współczesne zastosowania
Results:
  • - Number of objects found:   47
    • Editions: 2
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Heurystyka - geneza oraz współczesne zastosowania - Firlej-Buzon, Aneta []
Accuracy: 100%
Keywords: Internet , heurystyka , metody heurystyczne , wyszukiwanie informacji , zasady heurystyki
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2003 []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 12%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Bibliografia zawartości []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2005 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>