polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2004, Terminologia z zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskich językach informacyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTM GBL, MESH.PL)
Results:
  • - Number of objects found:   20
    • Editions: 3
    • Publications: 17
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Terminologia z zakresu pielęgniarstwa w wybranych polskich językach informacyjno-wyszukiwawczych (KABA, JHP BN, PTM GBL, MESH.PL) []
Accuracy: 100%
Keywords: JHP BN , KABA , MeSH.pl , Medical Subject Headings , PTM GBL , Polski Tezaurus Medyczny Głównej Biblioteki Lekarskiej , język informacyjno-wyszukiwawczy , terminologia z zakresu pielęgniarstwa
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2004 []
Accuracy: 45%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2004 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Czy mamy dwa „geograficzne dialekty” polskiego MESH’a? - Śniechowska-Karpińska, Anastazja []
Accuracy: 24%
Keywords: MeSH , MeSH (NLM) , MeSH.pl , Medical Subject Headings , Tez_MeSH (GBL) , język informacyjno-wyszukiwawczy
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2007 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Spisy treści []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2004 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>