polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Tomaszczyk, Jacek, 2007, Taksonomia jako narzędzie organizacji informacji
Results:
  • - Number of objects found:   26
    • Editions: 9
    • Publications: 17
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Taksonomia jako narzędzie organizacji informacji - Tomaszczyk, Jacek []
Accuracy: 100%
Keywords: organizacja informacji , taksonomia , typy taksonomii
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2007 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2007 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 25%
Keywords: język informacyjno-wyszukiwawczy , kategorie wiedzy , modele organizacji wiedzy , organizacja wiedzy
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>