polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Aleksandrowicz, Renata, 2008, „Trzeci wiek” w społeczeństwie informacyjnym
Results:
  • - Number of objects found:   6
    • Editions: 2
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Trzeci wiek w społeczeństwie informacyjnym - Aleksandrowicz, Renata []
Accuracy: 100%
Keywords: seniorzy , serwisy internetowe dla seniorów , społeczeństwo informacyjne , wykluczenie cyfrowe , wykluczenie społeczne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 24%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2008 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarz 2008 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 15%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
6.  PDF Podział klasowy społeczeństwa informacyjnego - Bulik, Jakub []
Accuracy: 12%
Keywords: Internet , społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo klasowe , wykluczenie cyfrowe
Find objects similar to this one.