polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Rygiel,Paweł, 2012, Teoria i praktyka opracowania rzeczowego dokumentów ikonograficznych w dużych kolekcjach bibliotecznych
Results:
  • - Number of objects found:   22
    • Editions: 3
    • Publications: 19
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Teoria i praktyka opracowania rzeczowego dokumentów ikonograficznych w dużych kolekcjach bibliotecznych - Rygiel,Paweł []
Accuracy: 100%
Keywords: dokumenty ikonograficzne , narzędzia opisu , opis - standardy , opis rzeczowy , standardy opisu
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2012 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2012 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 21%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
5.  PDF Opis rzeczowy dokumentu ikonograficznego - wstęp do problematyki - Rygiel, Paweł []
Accuracy: 16%
Keywords: analiza obrazu , analiza przedmiotowa , dokument ikonograficzny , modele opisu , opis rzeczowy
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 15%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
7.  PDF Języki opisu rzeczowego dokumentów w katalogu online bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego - Stanis, Anna []
Accuracy: 14%
Keywords: BUW , Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie , OPAC BUW , języki informacyjno-wyszukiwawcze , opis rzeczowy dokumentu
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>