polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kowalska, Małgorzata, 2012, Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy : przykład e-lis
Results:
  • - Number of objects found:   13
    • Editions: 2
    • Publications: 11
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy : przykład e-lis - Kowalska, Małgorzata []
Accuracy: 100%
Keywords: E-LIS , Eprints for Library and Information Science , Open Access , bibliotekoznawstwo , nauka o informacji , otwarte zasoby wiedzy , repozytoria cyfrowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 30%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 22%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Bibliotekarz 2012 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2012 []
Accuracy: 18%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 18%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 18%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Indormacji Naukowej 2020 []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>