polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Pulikowski, Arkadiusz, 2015, Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie
Results:
  • - Number of objects found:   9
    • Editions: 1
    • Publications: 8
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie - Pulikowski, Arkadiusz []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki cyfrowe , czasopisma elektroniczne , niewidoczny internet , open access , otwarta nauka , repozytoria , serwisy społecznościowe dla naukowców , ukryty internet , widoczność zasobów naukowych , wyszukiwanie informacji , wyszukiwarki naukowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 63%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 44%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2017 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Bibliotekarz 2015 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2015 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.