polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2005, Od informacji naukowej do technologii spo?ecze?stwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosi?skiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej
Results:
  • - Number of objects found:   100
    • Editions: 5
    • Publications: 95
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej []
Accuracy: 100%
Keywords: Michejda, Zbigniew (1930-2001) , społeczeństwo informacyjne , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Bibliotekarz 2005 []
Accuracy: 41%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2005 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej []
Accuracy: 19%
Keywords: informacja naukowa , nauka o informacji
Find objects similar to this one.
9.  PDF Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego []
Accuracy: 18%
Keywords: Internet , społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo wiedzy
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty []
Accuracy: 18%
Keywords: informacja - zarządzanie , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>