polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Świderski, Bolesław, 1968, Współpraca bibliotek w Polsce
Results:
  • - Number of objects found:   116
    • Editions: 27
    • Publications: 89
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Współpraca bibliotek w Polsce - Świderski, Bolesław (1917-1998) []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki - współpraca , sieć biblioteczna , zbiory biblioteczne - gromadzenie i selekcja , zbiory biblioteczne - udostępnianie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 47%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 47%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1936 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2008 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1988 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1957 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1958 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1956 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 12 Next >>>