polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Więckowska, Helena, 1969, Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa
Results:
  • - Number of objects found:   26
    • Editions: 19
    • Publications: 7
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
2.  PDF Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 32%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
3.  PDF Akademickie kształcenie bibliotekarzy - postulaty raportu o stanie bibliotek i próby ich realizacji - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 27%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
4.  PDF System kształcenia bibliotekarzy na uniwersytetach polskich - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 25%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , kadry bibliotek , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
5.  PDF Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy w krajach Europy Wschodniej - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 21%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo Europa Wschodnia
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Bibliotekoznawstwo polskie - przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 19%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo - Polska - 18-20 w. , bibliotekoznawstwo - badania naukowe , nauka o książce
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Indormacji Naukowej 2020 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>