polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Daszkowski, Zbigniew, 1975, Katalogowanie książek w toku procesu publikacyjnego (na podstawie doświadczeń radzieckich i amerykańskich)
Results:
  • - Number of objects found:   92
    • Editions: 2
    • Publications: 90
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Katalogowanie książek w toku procesu publikacyjnego (na podstawie doświadczeń radzieckich i amerykańskich) - Daszkowski, Zbigniew []
Accuracy: 100%
Keywords: katalogowanie , katalogowanie - Stany Zjednoczone , katalogowanie - ZSRR , katalogowanie - instrukcja , katalogowanie scentralizowane
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 53%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 53%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1936 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2008 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1988 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1957 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1958 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1956 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>