polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Więckowska, Helena, 1975, Akademickie kształcenie bibliotekarzy - postulaty raportu o stanie bibliotek i próby ich realizacji
Results:
  • - Number of objects found:   21
    • Editions: 7
    • Publications: 14
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Akademickie kształcenie bibliotekarzy - postulaty raportu o stanie bibliotek i próby ich realizacji - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 42%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Indormacji Naukowej 2020 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2019 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2028 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 26%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
10.  PDF Pierwsza w Polsce Katedra Bibliotekoznawstwa - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 22%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>