polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Pelcowa, Janina, 1976, Uniwersalna Rejestracja Bibliograficzna - (Universal Bibliographic Control — UBC)
Results:
  • - Number of objects found:   93
    • Editions: 4
    • Publications: 89
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uniwersalna Rejestracja Bibliograficzna - (Universal Bibliographic Control — UBC) - Pelcowa, Janina []
Accuracy: 100%
Keywords: SINTO , UBC , bibliografia , uniwersalna rejestracja bibliograficzna
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2018 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 2019 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2020 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Program powszechnej rejestracji bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) u progu XXI wieku - Chłopkowska, Dorota []
Accuracy: 42%
Keywords: UBC , bibliografia narodowa , bibliografia uniwersalna , uniwersalna rejestracja bibliograficzna
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 41%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 41%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>