polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Dembowska, Maria, 1977, Uwagi na temat zakresu i organizacji badań w dziedzinie informacji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z programu SINTO
Results:
  • - Number of objects found:   7
    • Editions: 5
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uwagi na temat zakresu i organizacji badań w dziedzinie informacji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z programu SINTO - Dembowska, Maria (1914-2008) []
Accuracy: 100%
Keywords: SINTO , informacja naukowa - badania , zbiory biblioteczne - badania
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1977 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1977 []
Accuracy: 15%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Uwagi w sprawie prac naukowobadawczych w dziedzinie informacji naukowej - Chamerska, Halina []
Accuracy: 13%
Keywords: informacja naukowa , prcae naukowo-badawcze
Find objects similar to this one.
5.  PDF Główne kierunki prac naukowo-badawczych i projektowych dla systemu SINTO - Fiałkowski, Konrad []
Accuracy: 11%
Keywords: SINTO , systemy informacji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Informacja naukowa i informatyka - Dembowska, Maria (1914-2008) []
Accuracy: 11%
Keywords: informacja naukowa , informatyka
Find objects similar to this one.
7.  PDF System Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej — SINTO - Kulikowski, Juliusz Lech []
Accuracy: 10%
Keywords: SINTO , informacja naukowa , informacja organizacyjna , informacja techniczna , użytkownicy informacji - potrzeby
Find objects similar to this one.