polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Dobrzycki, Jerzy, 1978, Aleksander Birkenmajer jako historyk nauki
Results:
  • - Number of objects found:   9
    • Editions: 7
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Aleksander Birkenmajer jako historyk nauki - Dobrzycki, Jerzy []
Accuracy: 100%
Keywords: Birkenmajer Aleksander (1890-1967) , historia nauki
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1978 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Aleksandra Birkenmajera koncepcja historii książki - Bieńkowska, Barbara []
Accuracy: 30%
Keywords: Birkenmajer Aleksander (1890-1967) , historia książki
Find objects similar to this one.
4.  PDF Wkład Aleksandra Birkenmajera do nowoczesnego bibliotekarstwa - Wojakowski, Józef []
Accuracy: 25%
Keywords: Birkenmajer Aleksander (1890-1967) , bibliotekarstwo polskie
Find objects similar to this one.
5.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1978 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Burmistrz warecki z połowy XV wieku — kopistą i właścicielem książek - Birkenmajer, Aleksander []
Accuracy: 11%
Keywords: księgozbiory - 15 w. , manuskrypty
Find objects similar to this one.
7.  PDF Plany nowego gmachu Bibljoteki Jagiellońskiej w Krakowie - Birkenmajer, Aleksander []
Accuracy: 11%
Keywords: Biblioteka Jagiellońska , budownictwo biblioteczne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Po zjeździe Lwowskim - Birkenmajer, Aleksander []
Accuracy: 11%
Keywords: Bibliotekarze Polscy - zjazd , bibliotekarstwo - polskie
Find objects similar to this one.
9.  PDF Jeszcze o biblii Bernarda Maciejowskiego - Birkenmajer, Aleksander []
Accuracy: 11%
Keywords: Biblia - tłumaczenia , Maciejowski Bernard
Find objects similar to this one.