polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Bieńkowska, Barbara, 1983, Wiedza o dawnej książce
Results:
  • - Number of objects found:   11
    • Editions: 7
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Wiedza o dawnej książce - Bieńkowska, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: historia książki , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliografia - Nowak, Adam []
Accuracy: 31%
Keywords: bibliografia - nauczanie , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
3.  PDF Księgarstwo - Dunin, Janusz []
Accuracy: 31%
Keywords: księgarstwo - nauczanie , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
4.  PDF Informacja naukowa - Konieczna, Danuta []
Accuracy: 31%
Keywords: informacja naukowa , informacja naukowa - kształcenie , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
5.  PDF Techniczne problemy edytorstwa - Zawisza, Jerzy W. []
Accuracy: 31%
Keywords: edytorstwo , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
6.  PDF Bibliotekarz 1983 []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Edytorstwo naukowe - Cieński, Andrzej []
Accuracy: 20%
Keywords: edytorstwo - nauczanie , studenci - pomoce dydaktyczne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1983 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>